سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۱,۹۰۰,۳۲۹ نفر
۵,۹۸۰ نفر
۱۳,۸۴۱ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

18.207.133.27
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۷ ۱   کاربر ۱۳   صفحه
۰۴/۰۶ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۰۵ ۴   کاربر ۸   صفحه
۰۴/۰۴ ۲۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۴/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۱ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۳/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۳/۲۹ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۷ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۳/۲۶ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۵ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۱ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۳/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۸ ۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۳/۱۷ ۱۷   کاربر ۱۹   صفحه
۰۳/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲۶ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۳ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۹ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳۰ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۴ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۸۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۰ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴۴ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۹ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۶ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۸ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۰ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۴ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۱۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۳۵ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۰۵۴,۴۲۶ ۳۵ %
DEU
DEU
۲,۵۸۲,۸۶۴ ۲۲ %
USA
USA
۱,۱۴۹,۳۳۳ ۱۰ %
ZZZ
نامشخص
۹۱۰,۶۹۹ ۸ %
GBR
GBR
۷۷۸,۲۵۱ ۷ %
ROM
ROM
۵۶۹,۹۰۹ ۵ %
SWE
SWE
۴۹۷,۶۱۴ ۴ %
IND
IND
۲۶۳,۲۵۲ ۲ %
BGR
BGR
۲۵۱,۵۹۹ ۲ %
CHN
CHN
۱۳۸,۵۰۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۱۵,۵۹۰ ۱ %
UKR
UKR
۵۰,۹۴۴ ۰ %
NLD
NLD
۴۴,۲۰۲ ۰ %
DNK
DNK
۴۳,۰۳۴ ۰ %
FRA
FRA
۴۱,۲۴۴ ۰ %
PRT
PRT
۳۴,۷۰۴ ۰ %
CAN
CAN
۲۹,۳۹۰ ۰ %
POL
POL
۲۹,۲۱۷ ۰ %
ESP
ESP
۲۷,۲۸۲ ۰ %
TUR
TUR
۲۶,۷۱۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۲۹۳ ۶۰ %
Firefox
Firefox
۳۱۲ ۱۴ %
Other
Other
۲۵۴ ۱۲ %
Safari
Safari
۱۱۸ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۶۷ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۳ ۲ %
Opera
Opera
۳۶ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۳ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۰۷۲ ۵۷ %
Other ۳۱۳ ۱۷ %
Windows 7 ۱۹۶ ۱۰ %
Windows 10 ۱۹۵ ۱۰ %
XP ۶۲ ۳ %
Windows 8 ۲۲ ۱ %
Vista ۴ ۰ %
Windows 2003 ۴ ۰ %
iOS ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
ip:78.157.38.130 ارسال ۱