پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/ثبت نام در پایگاه مشاوران جوان

فرم فراخوان عضویت در حوزه مشاوران جوان

مشخصات فردی:
لطفا جنسیت را انتخاب کنید
*
*
*
*
*
*
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید
*
* فرمت ارسال عکس JPG و حجم آن کمتر از 100KBباشد
سوابق تحصیلی:
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید
*
*
*
* لطفا رقم صحیح معدل خود را انتخاب کنید
* لطفا رقم اعشار معدل خود را انتخاب کنید
سوابق کاری:
لطفا نوع استخدام خود را وارد کنید
لطفا سمت سازمانی خود را انتخاب کنید
*
لطفا محل خدمت خود را انتخاب کنید
*
*
تخصص ها:
درصورت دارا بودن مرتبه ی علمی،مقالات،ترجمه،تحقیق و پژوهش،اختراع و فعالیت های فرهنگی،هنری و اجتماعی،موارد مذکور را به اختصار شرح دهید.
مهارت ها:
لطفا میزان تسلط بر رایانه را انتخاب کنید
لطفا میزان تسلط بر زبان انگلیسی را انتخاب کنید
اطلاعات تماس:
*
*
*
پیشنهادات و ایده ها:


* = ضروری