یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
 

فرم فراخوان عضویت در حوزه مشاوران جوان

مشخصات فردی:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* فرمت ارسال عکس JPG و حجم آن کمتر از 100KBباشد
سوابق تحصیلی:
*
*
*
*
* *
* *
سوابق کاری:
*
*
*
*
*
*
تخصص ها:
درصورت دارا بودن مرتبه ی علمی،مقالات،ترجمه،تحقیق و پژوهش،اختراع و فعالیت های فرهنگی،هنری و اجتماعی،موارد مذکور را به اختصار شرح دهید.
مهارت ها:
*
*
اطلاعات تماس:
*
*
*
پیشنهادات و ایده ها:


* = ضروری